Novi tekstovi

Loading
Loading

Pomagači nepravednika

Ibn TejmijjeUntitled-2El-ImanVeliki broj selefa su rekli: Pomagači nepravednika su oni koji im pomažu, maker im lijek donio ili im namočio pero. Neki su rekli: Čak i oni koji im veš peru ubrajaju se u njihove pomagače

IZBOR TEKSTOVA IZ AQAIDA

Poruka tewhida Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je došao pozivajući ih u riječi tewhida, a one su ‘La ilahe illAllah’ (nema nikoga ko zaslužuje ibadet mimo Allaha). Pod ovim se želi istaći značenje tih riječi, a ne njihovo puko izgovaranje.…

Insan neće biti vjernikom dok Allahov zakon ne uzme za sudiju

Ibn Hazm, rahimehullah, je po pitanju ajeta 65. iz sure En-Nisa’: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا  “Ne! Tako Mi Gospodara tvoga! Neće…

Vrste ibadeta

Učenjaci Nedžda su rekli: Ibadet se dijeli na vrste:  Ubjeđenja, što i jesu osnove, a to je da bude ubijeđen da je Gospodar, Jedan Jedini, Onaj koji stvara i naređuje. U Njegovim rukama je korist i…

Oponašanje Jevreja i kršćana u praznicima (blagdanima)

U sklopu govora o odricanju od nevjernika i mušrika, vrlo bitan detalj jeste i zabrana oponašanja nevjernika, u prvom redu Jevreja i kršćana, a ova zabrana je spomenuta u mnogim kur'anskim ajetima i hadisima Poslanika,…

Uspostava i shvatanje argumenta

U sklopu govora o uspostavi agrumenta (Kijamul-Hudždže ar.) navodimo još nekoliko citata govora učenjaka. Ebu Batin, rahimehullah, kaže: “Riječi Tekijjud-dīna (šejhul-islama Ibn Tejmije, rahimehullah, op.adm.): ‘Tekfīr i smrtna kazna su vezani za dolazak argumenta…’ ukazuju da…

Nema opravdanja neznanjem u pitanjima širka i tewhida

Usklopu govora o tome da u pitanjima širka i tewhida nema opravdanja neznanjem, navodimo uz Allahovu pomoćjoš neke dokaze. Allah, Tebareke ve Te'ala, je stanovnike Džehennema opisao neznalicama, pa kaže: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا…